Dental Art Studio pruža vrhunsku uslugu na području stomatološke zaštite i rehabilitacije.Stalno usavršavanje u zemlji i inozemstvu te ulaganje u nove metode, materijale i tehnologije kvalitete su koje naši pacijenti prepoznaju. Individualnim pristupom svakom pacijentu nastojimo, uvažavajući njegove želje i potrebe, a pritom ne kompromitirajući načela struke, iznaći najbolje rješenje dentalnog tretmana i zadovoljiti svakog pacijenta. U svakodnevnoj praksi koristimo najkvalitetnije materijale i metode u skladu sa svjetskim trendovima. Obratite nam se s povjerenjem – pružit ćemo Vam uslugu zbog koje ćete se osjećati zadovoljno, sigurno i ugodno.

Osoblje:

NENAD KLASIĆ dr.med.dent.

Rođen je 20. siječnja 1975. godine u Koprivnici. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao se u šk. god. 1993/94. Nakon odrađenog staža polaže državni stručni ispit i radi u privatnoj ordinaciji u Zagrebu.
2002.
Postaje stručni konzultant u američkoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom materijala u stomatologiji gdje kontinuirano radi na proučavanju dentalnih materijala.
2003. - danas
Održava niz stručnih predavanja i radnih tečajeva u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Sloveniji, Slovačkoj vezanih uz visokoestetske restorativne materijale u stomatologiji.
2005. - danas
Autor je niza stručnih članaka u specijaliziranim dentalnim časopisima. Aktivno surađuje sa svim stomatološkim fakultetima u regiji te sudjeluje u organizaciji dentalnih kongresa i stručnih skupova.
2007.
Gostuje na „Dental Innovation Symposium“ u Munchen-u
2008.
Gostuje u Americi na globalnom simpoziju „Digital Dentistry“
2011.
Otvara i vodi vlastitu privatnu stomatološku ordinaciju u Zagrebu, te surađuje sa specijalistima iz područja oralne kirurgije i ortodoncije. Upisao je specijalizaciju iz oralne kirurgije i implantologije pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
Član je Hrvatske stomatološke komore.
dr_klasic

ARIANA IVANOVIĆ dr.med.dent.

Rođena je 1973. godine u Koprivnici. Srednju školu završila je u Bjelovaru za zubnog tehničara.

Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje se u šk. god. 1993/94. Poslije odrađenog staža polaže stručni ispit i odmah započinje s radom u privatnoj ordinaciji dentalne medicine u Zagrebu gdje radi svoju punu smjenu.

Tijekom studiranja radila je i stjecala mnogobrojna iskustva iz područja dentalne medicine.

2012. godine seli u novu privatnu ordinaciju u Zagrebu.

Članica je Hrvatske komore dentalne medicine.

Redovito se educira za svoj rad i unapređuje ga seminarima stručnog usavršavanja.

Surađuje sa specijalistima iz područja ortodoncije, oralne kirurgije i implantologije.

dr_ariana